قدر

صبحتون بخیر...صبح بعد از شب قدرتون بخیر..خوب بود؟ خوش گذشت؟ قبول باشه....یاد دوستان کردین؟ جای خالی فرشته ها رو حس میکنین؟....فرشته هایی که " سلام هی حتی مطلع الفجر".. از طلوع فجر امروز سرنوشتی که دیشب مقدر شد رقم خورد. الهی که برا همه به خیر مقدر شده باشه. آمین

/ 3 نظر / 21 بازدید
etim.ir

etim.ir

مخچه

بله جای خالی فرشته ها احساس می شود...

some one who knows you

مروز تصادفی این وبلاگ مسخرو را دیدم. اگه نمیشناختمت می‌گفتم این خره دیگه کیه ملتو میخ کرده. میدونی‌ تو و اون دورو و بریت خون این مردمو تو شیشه کردید. واقعا وقتی‌ تو مملکت هیچ کی‌ سر جاش نباشه تو میشی‌ برنامه سازش که این مزخرفاتو به خورد مردم میدید. از همین اول هم چاپلوس بودید. ولی‌ یه بر در حقم خوبی کردی، با این که از تو و از نوع فکر بدم میاد ولی‌ فراموشش نکردم. حالا دیگه این قد فاصله فکریمون زیاده که حتا تحملشو ندارم یه کلمه حرف بزنم باهات