گذرگاه

از مسیر ورودی ساختمان تولید یا همون ۱۳ طبقه خودمون داشتم میرفتم به سمت استودیو ۱۲

یادی از گذشته کردم از سال ۷۱ به اینطرف..

یادی کردم از کسایی که توی همین مسیر میدیدم و امروز نیستند..

رضا ژیان.. منوچهر نوذری .. رضا سعیدی .. منصور والامقام... مهدی فتحی..و خیلی های دیگه که الان وقتی پا میگذارم توی مسیر استودیوها فقط خاطرات و یادشون برام باقی میمونه..

و بعد با خودم که فکر میکردم دیدم روزگاری هم یادی از ما خواهند کرد کسایی که توی همین مسیر ما را دیدند .. و خدا کند که به نیکی یاد کنند

/ 3 نظر / 7 بازدید
دوست آشنا

اميدوارم سالهای سال زنده باشی و چراغی در مسير راه من

آشنا

این یک دو دم که فرصت دیدار ممکن است دریاب کام دل که نه پیداست کار جان