به بهانه پخش اتوبوس شب از سیما

کاش در بازار صداقت کمی ارزانی بود..

دیشب فیلم سینمایی اتوبوس شب به کارگردانی کیومرث پوراحمد از شبکه اول سیما پخش شد. فیلمی که در جشنواره هم که دیدم توجهم را جلب کرد و وقتی مورد توجه سیاستگذاران فرهنگی دولت نهم قرار گرفت بیشتر  و نقطه اوجش دیشب بود که از شبکه اول یا همون شبکه ملی خودمون هم پخش شد.

یاد چندین سال پیش افتادم .. زمانی که مقاله یی با نام برادرکشی توسط دکتر مهاجرانی در سایت شخصیش منتشر شد  و بعد در روزنامه اعتماد.

یادمه در روزنامه های خاصی که همه میشناسیم  چه جریانی علیه این موضوع و بیشتر علیه نویسنده به راه افتاد و با استفاده ناصحیح از جملات امام این فکر را تخطئه کردند.. جملاتی که به اصل جنگ برمیگشت نه به جنگ مردم با مردم.. جملاتی که به مقاومت ایران در برابر جنگ عراق و پشتیبانانش داشت و نه مردم عراق با مردم ایران...

اما سیاست توام با کینه و ناخالصی و غرض ورزی همیشه مانع بیان واقعیت است.. چرا که آن موقع صدام حاکم بود و الان دولتی به ظاهر دوست و برادر... آن موقع مردم عراق برادر نبودند و الان مسلمان و برادرند..

و امروز این فکر به صورت رسمی از تلویزیون ملی تبلیغ میشود و واقعیت هم همین است.... خیلی وارد جزییات نمی شوم.. به سیاست هم ورود نمیکنم.. به اختلافات عرب و عجمی هم که گاهی دستمایه این بحث قرار میگیرد کاری ندارم... اما فاروق ها در فیلم اتوبوس شب بسیارند .. مردم خرمشهر و بصره بسیارند که خویشانشان در آن دیگری هستند و به قول خسرو شکیبایی در این فیلم یک شبه با هم دشمن میشوند.

ایکاش روزی میرسید که حرفها را فارغ از جهت گیریها مورد سنجش قرار میدادیم که روزگاری با استفاده از فراموشی مردم نسبت به گذشته دچار پارادوکس های سیاسی قرار نگیریم...

/ 4 نظر / 16 بازدید
فرشته

سلام امیدوارم که خوب و خوش باشی همیشه همینطور بوده،سیاست بازی مزخرفیه و سیاستمداران یادشون میره که مردم عقل ، شعور و حافظه دارند.

ش اهد

اظیظم تیک ایت ایزی ... دوثط دارم [نیشخند]

ش اهد

فرشته خانوم یو 2 عسلن دنیا 2روظح! عرذش ندارح خون خود2نو بح باظی کصیف صیاثط عالودح کنید!