حج اکبر

امروز کعبه رارها میکنیم و پشت سر میگذاریم

امروز هشتم ذی حجه است...عازم عرفاتیم که فردا را در آن وقوف کنیم

دیگرسخن از حج بیت الله نیست..سخن از حج صاحب خانه است

دیگر سخن از به کعبه رفتن نیست. که" از کعبه رفتن" میگویی و میشنوی

که مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه

ملتمس دعای همه و نایب الزیاره همه خواهم بود ان شاالله-

مکه مکرمه - وقت نماز ظهر 

/ 1 نظر / 21 بازدید
یادداشتهای من (دوست قدیمی)

خیلی التماس دعا[گل]