تصویر امام

در تلویزیون همه دیدند که چگونه به عکس  امام توهین شد.

و این را همه در تلویزیون خودمان دیدند.. و قبح این هتک را خودمان به دست خودمان ریختیم...آبی که ریخته شد..

مهم این نبود که چه کسانی این حرمت شکنی را انجام دادند ...مهمتر آن بود که بنا به دلایلی این را از تلویزیون نشان دادیم و قبح آن را ریختیم... اعتراضات یک هفته است.. همه هم اعتراض میکنند.. جنبش سبز هم برای تبری از این داستان عکس امام را در تجمعات اعتراضی خود به دست گرفته... پس هیچکس مدافع این حرمت شکنی نبود اما آنرا علنی کردیم... و همه دیدند و فهمیدند که چه شد..  از پس این اعتراضات که همچون اعتراض به وهن پیامبر در سالهای نزدیک و اعتراض به هتک امام زمان در سالهایی دورتر روزی تمام میشود  آنچه میماند آشکار کردن تصویری آن بود...هتک حرمتی که عیان شد

آیا بلا تشبیه کاریکاتور پیامبر را هم باید علنی میکردید؟ آیا متن فیلمنامه یه نشریه دانشجویی را که به ساحت امام زمان توهین کرده بود در رسانه ها باید میخواندید؟ آیا کتاب سلمان رشدی را به طور خلاصه باید برای مردم شرح میدادید؟

اشاعه آنها خود هتک حرمت دیگری بود و این اتفاق اخیر هم صرف نظر از فاصله امام راحل با معصومین به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی نباید تصویری میشد که شد.

/ 2 نظر / 21 بازدید
عباس

نویسنده عزیز!دوست گرامی!متاسفم برات-اگر دین ندلری-که داری-ازاده باش