دل تنگ

خدایا صبری بده تا تحمل کنم آنچه را که مطابق میلم نیست

و توانی بده تا بپذیرم همه آنچه که در اثر دوری از تو و فراموشی تو حاصل گردیده است.

و ایمانی بده که خودم اینگونه که در مورد بعضی فکر میکنم نباشم

/ 0 نظر / 7 بازدید