کوتاه

در مجلس کسری سه تن از حکما آمده بودند... فيلسوفی از روم و حکيمی از هند و بوزرجمهر..
سخن به اينجا رسيد که سخت ترين چيزها چيست؟
رومی گفت :‌ پيری و سستی با ناداری و تنگدستی..
هندی گفت : تن بيمار با اندوه بسيار
بوزرجمهر گفت : نزديکی اجل با دوری از حسن عمل

همه به قول او رضا دادند و از قول خويش بازآمدند...

بهارستان... نورالدين عبدالرحمان جامی

/ 4 نظر / 8 بازدید
..::{ پراکنده }::..

سلام احسان جان - متن جالبی بود، از وقتی که رفتی اون بالا بالاها ديگه حالی از ما نمیپرسی !

ليلي

منم با بوزرجمهر موافقم ...... فعلا

..::{ پراکنده }::..

پس کجايی؟ ديکه آن لاين هم که نميشی، اگه هم ميشی لابد Invisibil ميای و ما رو هم تحويل نميگيری !

azar

عيدتون مبارک اقا احسان نيلی