نفر بعدی

خروشچف را که مي شناسيد؟ بالاترين مقام شوروی در زمان خودش بود... وقتی که استعفا کرد از مقامش به جانشينش نامه نوشت:
يه نکته را بهت ياد ميدم که در بحرانی ترين مرحله مسووليتت انجام بده فقط مواظب باش که زود خرجش نکنی
۱- وقتی به بزرگترين مشکل در طول دوران مسووليتت رسيدی همه مشکلات را بنداز گردن مسوول قبلی يعنی من......
۲- اگر دوباره به مشکل بزرگی برخورد کردی عين همين نامه را برای نفر بعد از خودت بنويس..

/ 2 نظر / 17 بازدید
علی

سلام ! آقا ما به شما سر ميزنيم - ولی چه فايده که شما ما رو از خونت انداختی بيرون بجاش بيل-بورد خودتو نصب کردی (;