پايان تعطيلات

سلام
امروز روز آخر تعطيلات نوروزيه
از فردا بايد بريم سر کار و زندگی و ....
خوب امسال اولين سالی بود که من مجبور بودم در تهران بمونم و جايی نشد برم
اما به هر حال خوب يا معمولی گذشت و تموم شد . به همين راحتی. نيمی از اولين ماه گذشت
و نيمه دومش هم مثل اولش و بقيه سال و بقيه عمرمون همينجور داره ميگذره
فعلا که سرمون به خوش رکاب و خوش رکابها گرمه.
بعدش به چی . خدا ميدونه
عزت زياد

/ 0 نظر / 22 بازدید