اگر دل دلیل است ..

گاهی اوقات آدم هیچی تسکین نمی ده الا حرف دل... حرفی که از دل یه دلسوخته در اومده باشه مثل بعضی شعرهای قیصر

این شعر رااگه ١٠٠ بار هم بخونی سیر نمیشی...

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولى دل به پائیز نسپرده ایم
چو گلدان خالى لب پنجره
پر از خاطرات ترک خورده ایم
اگر داغ دل بود، ما دیده ایم
اگر خون دل بود، ما خورده ایم
اگر دل دلیل است، آورده ایم
اگر داغ شرط است، ما برده ایم
اگر دشنه دشمنان، گردنیم
اگر خنجر دوستان، گرده ایم
گواهى بخواهید، اینک گواه
همین زخم هایى که نشمرده ایم!
دلى سر بلند و سرى سر به زیر
از این دست عمرى به سر برده ایم

/ 2 نظر / 17 بازدید
دکتر رضا

بابا احسان سلام نکنه خدایی نکرده با این کردان سوسری داری آخه امروز ایشون برای حسن ختام دفاعیاتش همین شعرو خوند[زبان][خنده] شاد باشی حورا کوچولو رو از طرف من ببوس[ماچ][گل]

لاریسا

هنوز دامنه دارد هنوز هم که هنوز است درد دامنه دارد شروع شاخه ادراک طنین نام نخستین تکان شانه خاک و طعم میوه ممنوع که تا تنفس سنگ ادامه خواهد داشت و درد هنوز دامنه دارد...