حج کامل

حج هم داره تموم میشه و اسم همه اونهایی که توی این ایام محرم شدند میشه حاجی...2-3 روز شیرینی را پشت سر گذاشتیم و به عشق خودش با لباس احرام و درحالت احرام زندگی کردیم.تونستیم دروغ نگیم و غیبت نکینم و جدال نکنیم و هر کاری که منشا بدیهاست.خدا کنه باطنمون حاجی بشه و یه عمر به حالت احرام باشیم و نشه که بگیم خوب ازاحرام دراومدیم وحالا دیگه هرکاری میتونیم بکنیم..خدایاحالا که ظاهرمون به عشق تو فرق کرد و موی سرمون که مظهر غرورمونه به عشق توزدیم باطنمون را هم تغییر بده.

امروز برای سنگ زدن به شیطون میریم جمرات..خدایا شیطان درونمون را بکش و

اون روزی که درکنار امیرالحاج بزرگ حضرت حجت طواف کنیم را زودتر برسون

/ 0 نظر / 19 بازدید