حکمت

حضرت علی (ع) ميفرمايند:
حکمت گمشده ی مومن است ، حکمت را فراگير هز چند از منافقان باشد
و در جای ديگری ميفرمايند:
اين دلها همانند تن ها خسته ميشوند. برای نشاط آن به سخنان تازه ی حکيمانه روی بياوريد.
اينه که تصميم گرفتم هر چند وقت يه بار سخنان حکيمانه ی ايشون را در اين قسمت ثبت کنم.
ارادتمند. احسان

/ 2 نظر / 7 بازدید
sara

اولسلام اگرازنظرمن استفاده کنی به تومی گويم نوشتن راادامه بده قربانت سارا

sara

درضمن ادرس من سارافيجانی است