سپاس

خدای عزیزم

سپاست میگویم که با همه لطفت باز عنایتی کردی و مرا در مسیری قرار دادی که بی اختیار در مسیری گام بردارم که سرانجام به تو منتهی میشود.

ممنونم از همه لطف بی منتهایت که سرانجام مجموعه تلویزیونی بیقرار را با کمک تو به پایان رساندم..

باز هم سپاس

/ 2 نظر / 8 بازدید
يک دوست

منتظرم تا اين مجموعه تلويزيونی را ببينم. موفق باشی