انتظار

منتظریم .

ما را هم جزو منتظرانت بپذیر  ای تنها یادگار زهرا

همین.

عیدت بر همه مستانت مبارک

/ 1 نظر / 7 بازدید
م-گ

در اين شب عزيز خيلی التماس دعا دارم