خداحافظ سينما

چه اخبار غم كوتاهند و چه تاثيرشان بلند

چقدر فاصله اخبار خوش و غمبار كمست.

ديروز هنگاميكه با تلفن همراه خود در حال گشت و گذار در اينترنت بودم و از اين امكان حس خوشايندي پيدا كرده بودم به سرويس فرهنگ و هنر  سايت ايسنا رفتم و وقتي در راس خبرش ديدم:

رييس سازمان صدا و سيما درگذشت رسول ملاقلي پور را تسليت گفت ، مثل  مجسمه اي مات و مبهوت

/ 0 نظر / 8 بازدید