کوهنوردی

چند هفته ایه که بعد از سالها همت کردم دوباره و به یکی از دوستان پیشنهاد دادم به صورت مرتب و هفتگی کوهنوردی را شروع کنم.

توی پرانتز بگم که میخوام از هفته ای یه بار تبدیلش کنم به هفته ای دو روز...هرکی پاکاره بسم الله

امروز صبح رفقای همراه هیچکدوم نیومدن.. من هم پای کوه منتظر.. هوا هم سرد..

مونده بودم برم خونه منم بگیرم بخوابم یا تنها برم بالا......آخرش به نفسم غلبه کردم و همون ۴ صبح رفتم بالا....امروز چون هوا هم برفی بود خیلی کسی نیومده ولی رفتم...دو دفعه ای هم لیز خورم...اما واقعا هر بار که میرم به بیشتر رفتن حریص تر میشم...

خیلی عالیه..آرامشش توی این دوره زمونه و زندگی ماشینی که آدمها را دور کرده از نیازهای واقعیشون و نیازهای کاذب را جایگزین کرده کوه خیلی به آدم آرامش روحی میده و آدم را ارضا میکنه....شما هم بیاین...

۴ صبح راه میفتیم......یاعلی

/ 2 نظر / 36 بازدید
مهمان!

ما حاضرررررريم يا على

یادداشتهای من(تهران حنوب)

[لبخند]کدوم کوه میری بگومنم بیام [چشمک]