پلاک ماشينت مال کدوم کشوره؟

سلام
خوب بعد از محرم و صفر زمانيه که دوباره عروسی ها و جشنها شروع ميشه و الان هم که تقريبا دو ماه از پايان صفر ميگذره همه ما مراسمهای زيادی را در اطراف خودمون ديديدم و هنوز هم ميبينيم
اما چيزی که اخيرا خيلی تو چشمه و برای من خيلی زياد خودشو نشون ميده استفاده از ماشينهای عروس با نمره ی کشور امارات و اکثرا شهر دوبی هست....
ماشينهايی که اغلبا آخرين مدل در نوع خودشون هستند.......
برام جالبه....خيلی ..... خيلی ذهنم را مشغول ميکنه.... بخاطر اينکه ميبينم تو کشوری که بسياری از مردمش بخاطر کمی درآمد و زيادی قيمت اوليه ترين نيازهای زنده ماندن و زندگی کردن به شغلهای دوم و سوم رو ميارن که بتونن خانواده‌ی خودشون را سير کنند کسانی ديگه در همين نزديکی از همون جنس و اهل همون شهر هستند که اينقدر بی درد و بی مشکل هستند که ديگه حتی آخرين مدل ماشين تو کشورشون هم ارضاشون نميکنه و بايد کلاسشون را با يه پلاک نمره دبی به رخ همون همشهرياشون بکشن....
حتی اگه هم مدل اون ماشين را بهشون بدی.. ميگن نه....اونی که نمره دبی داره.... اين را الکی نميگما... رو حساب ميگم... چند وقت پيشا دو سه مورد بنز معمولی يا ماکسيما ديدم که فقط نمره‌ی دوبی داشتنش متمايزش ميکرد..........
مسخرس.....
از اين بعد اگه خواسم معنی تمدن و فرهنگ و کلاس و امثال اون را بفهمم بايد اول يه نيگا به پلاک ماشين کنم بعد به خود طرف!!

/ 0 نظر / 25 بازدید