سلام

ای دنيا!!! ای دنيای حرام ! از من دور شو، آيا برای من خودنمايی ميکنی؟ يا شيفته‌ی من شده‌ای تا روزی در دل من جای گيری؟ هرگز مباد!! غير مرا بفريب، که مرا در تو هيچ نيازی نيست، تو را سه طلاقه کرده ام، تا بازگشتی نباشد.. دوران زندگانی تو کوتاه ، ارزش تو اندک، و آرزوی تو پست است....آه از توشه ي اندک و درازی راه،، و دوری منزل و عظمت روز قيامت....

.... حکمت هفتاد و هفتم نهج البلاغه بود....

/ 0 نظر / 8 بازدید