علی

و علی! این شیر پیروز روزهای مدینه و روح تنها و دردمند شبهای نخلستان که رسالتی خاص در تاریخ دارد ، اکنون از همه وقت در میان پیروان خویش ناشناخته تر است. و  ایکاش  ناشناخته بود که بد شناخته شده است. (دکتر شریعتی )

میلادش برای همه محبینش مبارک

/ 0 نظر / 8 بازدید