حکمت های علی (ع)

بار خدايا تو مرا از خودم بهتر ميشناسی و من خود را از آنان (کسانی که مرا مدح ميکنند) بيشتر ميشناسم. خدايا ما را بهتر از آن کن که می پندارند و بيامرز آنچه را که از ما نميدانند.
***************************************************************
بزرگی آفريننده در انديشه ات آفريده را کوچک می نماياند در ديده ات...


اين هم دو تا جمله ماندنی از سخنان حضرت علی (ع)

/ 0 نظر / 10 بازدید