حاج سيد هاشم موسوی حداد از شهيد مطهری ميپرسه :‌نمازت را چه جوری ميخونی؟
ايشون جواب ميده با توجه کامل به معانی کلمات و جملات
حاج سيد هاشم جواب ميده:
پس کی نماز ميخونی؟!!!!!!!!!! در نماز توجهت به خدا باشد و بس

/ 0 نظر / 28 بازدید