کچلی حج

از معارف حج که بگذریم این کچلی هم جز قسمتهای بامزه حجه...روزی که همه با سر تراشیده یکی یکی وارد سالن میشن و مورد خنده هم کاروانیهای کچل نشده و شده قرار میگیرن ...کله ها همه سفید و براق...این بامزگی توی کاروان هنرمندها که دیگه کولاک تر بود...بخصوص اونها که با خانومشون اومده بودن...عکس العملشون دیدنی بود در برابر دیدن هر مویی که از سر همسرشون کنده میشد .البته خانم بروفه که خودش سر همسرش را تراشید ولی کلا از سعید راد گرفته تا خمسه ، فرجاد، معلومی، زینال زاده ، رضا و هوشنگ توکلی ، محجوب ،جوهرچی، فیتیله ایها و...همه و همه کله را برق انداختند..

یکی از رفقا که وسط تراشیدن سر دست کشید روسرش و تا دید مو نداره فشارش افتاد..

خلاصه از لحظه های به یاد موندنی سفر همین کچلی بود...

/ 4 نظر / 20 بازدید