بازهم از علی (ع)

ناتوان ترين مردم کسی است که در دوست يابی ناتوان است و از او ناتوان تر آنکه دوستان خود را از دست بدهد..
ترس با نااميدی و شرم با محروميت همراه است و فرصتها چون ابرها ميگذرند. پس فرصتهای نيک را غنيمت شماريد

/ 0 نظر / 10 بازدید