بيقرار

نمیدونم چرا هرچی زمان میگذره مونتاژ برنامم پیش نمیره

همه وقتم درگیره اونه

ایشالا نتیجش خوب باشه

/ 2 نظر / 7 بازدید
يک دوست

می دونم که برنامه خوبی می شه موفق باشی

انشاءا...