اسيرصورت

دانشمند نحو شناسی در کشتی و در دل دريا از کشتی بان پرسيد:
نحو می‌دانی؟
- نه نمی‌دانم
گفت نيم عمر تو بر فنا رفته است
وقتی کشتی دچار توفان شد کشتی بان از نحوی پرسيد که آيا شناکردن می‌دانی؟
- نه نمی‌دانم
کشتی بان به او گفت:
گفت کل عمرت ای نحوی فناست
زانکه کشتی غرق در گردابهاست

/ 3 نظر / 7 بازدید
sabalan

سسسسسسسلام وبلاکت را ديدم بهم سر بزنو خوشحالم ميشم

علی

آقا کارت درست شده - رو گويا اسمت رو ميزنن ديگه ! ما فقير فقرا رو هم تحويل بگير