بي ريا

یادداشتهای روزانه احسان نیلی

هوا

گاهی گذر ایام آنچنان برایم دشوار میشود که هوایی برای نفس کشیدن نمیابم.

گاهی آنچنان ریا کاری ها و ظاهر سازی ها عذابم میدهد و وقتی کسی را برای رجوع به او برای شکوه از این همه نفاق نمیابم تنها به درون خود فرو میروم و فکر میکنم و فکر میکنم و فکر میکنم و میبینم هیچ هوایی برای تنفس نیست..

چه بسیار کسانی که در  مقام واعظ برایت بر میایند و ....

دلم تنگ است.. بسیار... از بی هوایی... از عدم خلوص.. از عدم تقوا... از عدم صداقت

از خودخواهی ها... از خود بینی ها... از حب و بغض ها .....  و از خدا نترسی ها....

خدایا ما را در معرض بسیاری از این امتحانات سختی که دیگران در آن مردود شده اند قرار نده

دلم تنگ است.. بسیار...از بی هوایی... تنفس برایم دشوار است

   + احسان نیلی ; ٤:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۳/۱٢
comment نظرات ()