بي ريا

یادداشتهای روزانه احسان نیلی

در معرفت فضايل محموده

هر که ای عزيز ده خصلت شعار خود سازد در دنيا و آخرت کار خود سازد:
با حق به صدق ، با نفس به قهر، با خلق به انصاف ، بابزرگان به خدمت ، با خردان به شفقت ، با درويشان به حلم، با جاهلان به خاموشی ، با عالمان به تواضع ، در خانه اگر کس است يک حرف بس است...
از رساله مقولات - خواجه عبدالله انصاری
اين هم جهت عدم رفع تنوع

   + احسان نیلی ; ۳:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٥/۳٠
comment نظرات ()