بي ريا

یادداشتهای روزانه احسان نیلی

اسيرصورت

دانشمند نحو شناسی در کشتی و در دل دريا از کشتی بان پرسيد:
نحو می‌دانی؟
- نه نمی‌دانم
گفت نيم عمر تو بر فنا رفته است
وقتی کشتی دچار توفان شد کشتی بان از نحوی پرسيد که آيا شناکردن می‌دانی؟
- نه نمی‌دانم
کشتی بان به او گفت:
گفت کل عمرت ای نحوی فناست
زانکه کشتی غرق در گردابهاست

   + احسان نیلی ; ٦:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/٢۱
comment نظرات ()