بي ريا

یادداشتهای روزانه احسان نیلی

۱۳ خط برای زندگی بهتر

از وبلاگ علی خوندم. حيفم اومد که اينجا نذارم.
--------------------------------------------------------------------------------

گارسيا مارکز
يه ايميل بود که توش ۱۳ جمله از مارکز رو نوشته بودن - که جمله هاش هم جالب بود - و چون فکر ميکردم نوشتن اونا طول ميکشه حوصله تايپش رو نداشتم - امروز يه ميل ديگه برام اومد که اون جمله ها رو به صورت Text فرستاده بود! کار من هم راحت شد - به راحتی Copy & Paste . البته ظاهرا اونقدر ها هم که من فکر ميکردم طولانی نبود!

1– دوستت دارم نه بخاطر شخصيت تو، بلکه بخاطر شخصيتي که من هنگام با تو بودن پيدا ميکنم.
2 – هيچ کس لياقت اشکهاي تو را ندارد و کسي که چنين ارزشي دارد باعث اشک ريختن تو نميشود.
3 – اگر کسي آنطور که ميخواهي دوستت ندارد، به اين معني نيست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.
4 – دوست واقعي کسي است که دستهاي تو را بگيرد ولي قلب تو را لمس کند.
5 – بدترين شکل دلتنگي براي کسي آن است که در کنار او باشي و بداني که هرگز به او نخواهي رسيد.
6 – هرگز لبخند را ترک نکن حتي وقتي ناراحتي، چون هر کسي امکان دارد عاشق لبخند تو شود.
7 – تو ممکن است در تمام دنيا فقط يک نفر باشي، ولي براي بعضي افراد تمام دنيا هستي.
8 – هرگز وقتت را با کسي که حاضر نيست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.
9 – خدا خواسته است که ابتدا بسياري افراد نامناسب را بشناسي و سپس شخص مناسب را. به اين ترتيب وقتي او را يافتي بهتر ميتواني شکرگزار باشي.
10 – به چيزي که گذشت غم مخور، به آنچه پس از آمد لبخند بزن.
11 – هميشه افرادي هستند که تو را مي آزارند. با اين حال همواره به ديگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسي که تو را آزرده، دوباره اعتماد نکني.
12 – خود را به فرد بهتري تبديل کن و مطمئن باش که خود را ميشناسي، قبل از آنکه شخص ديگري را بشناسي و انتظار داشته باشي او تو را بشناسد.
13 – زياده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترين چيزها در زماني اتفاق مي افتد که انتظارش را نداري


سيـــــزده خـــــط بـــــراي زنـــــدگي بهتـــــر
سخناني از‌ گابريل گارسيا مارکز

   + احسان نیلی ; ٥:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٢/۱٤
comment نظرات ()