بي ريا

یادداشتهای روزانه احسان نیلی

حکمت

حضرت علی (ع) ميفرمايند:
حکمت گمشده ی مومن است ، حکمت را فراگير هز چند از منافقان باشد
و در جای ديگری ميفرمايند:
اين دلها همانند تن ها خسته ميشوند. برای نشاط آن به سخنان تازه ی حکيمانه روی بياوريد.
اينه که تصميم گرفتم هر چند وقت يه بار سخنان حکيمانه ی ايشون را در اين قسمت ثبت کنم.
ارادتمند. احسان

   + احسان نیلی ; ۱:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱/۳٠
comment نظرات ()